Infälld LEDstrip på ett garage.

IP-klasser utomhus

Elmateriel som är placerade så att de är skyddade för regn ovanifrån eller med en vinkel på 60° från lodplanet (vertikalplanet).

Elmateriel som kan utsättas för regn, men som är placerad på ett större vinkelrätt avstånd än 0,5 m från ett vågrätt eller ett lutande plan (mark, golv, yttertak etc.)

Elmateriel som är placerad på vinkelrätt avstånd av högst 0,5 m från ett vågrätt eller lutande plan (mark, golv, yttertak etc.)

Elmateriel som är placerad i horisontellt plan (mark, golv, etc.) Vattentätt utförande. Kan tillfälligt nedsänkas i vatten.

Ovan är ett exempel på zonindelning av IP-klass utomhus. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS436 40 00 §751.

FÖRKLARING IP-KLASSER

 Första siffran

 Benämning

 

 Andra siffran

 Benämning

0  Inget skydd   0  Inget skydd
1  Petskydd mot föremål större än 50mm   1  Skydd mot droppande vatten
2  Petskydd mot föremål större än 12mm   2  Skydd mot droppande vatten, apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln
3  Petskydd mot föremål större än 2.5mm   3  Skydd mot strilande vatten, max vinkel 60°
4  Petskydd mot föremål större än 1mm   4  Skydd mot trilande vatten från alla vinklar
 Dammskyddad    Skydd mot spolande vatten från munstycke
6  Dammtät   6  Skydd mot kraftig överspolning av vatten
      7  Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada
       Lämplig för långvarig nedsänkning i vatten