FAQ

Vad är candela?

Candela är ett mått på intensiteten (ljusstyrkan) i en bestämd riktning (vinkel). En Candela är lika mycket ljus som ett stearinljus avger i en bestämd riktning på en meters håll.