FAQ

Jag har köpt en konverter på 350mA, samt 4 st Core 45° (7463685). Nu vill jag dimra dessa - vilken är den smidigaste lösningen?

Om den konverter du har köpt inte är dimbar så måste du byta ut den. Välj en konverter som är dimbar efter den belastning du har, och hur lamporna skall drivas.

I ditt fall behöver du en konverter på 350mA och som klarar 4 * 1,2W = 4,8W.