FAQ

Jag har hört att LED-belysning kan störa övrig elektronik i hemmet, exempelvis router för bredband. Stämmer det?

Ja, det stämmer men bara om elektroniken som ingår i ljuskällan inte är rätt avstörd. Detta är speciellt vanligt på dimbara LED-ljuskällor eftersom de även innehåller styrelektronik som kräver extra god avstörning.

Uppfyller man de krav som regelverk och standarder anger för CE-märkning så ska det dock inte vara några problem. Alla våra produkter är testade för att uppfylla kraven på så kallad elektromekanisk kompatibilitet (EMC) för att garantera att de inte ger störningar på elnätet eller radiostörningar.

Bra avstörning är dyrt och tar plats så det kan vara bra att tänka på när man jämför olika fabrikat.