FAQ

Jag vill fälla in belysning i min badrumshylla. Vilken armatur kan jag använda?

I ett badrum måste man ta hänsyn till våtrumsklassningar när man planerar sin belysning, vissa zoner i badrummet kräver en högre IP-klass än IP21 och om hyllan kommer att utsättas för fukt så krävs det även här. Se gärna avsnittet om IP-klassningskrav under Kunskap/Begrepp/IP-klasser och välj sedan en armatur som har den IP-klass du behöver.