FAQ

Vad är lumen?

Lumen (lm) betyder ljusflöde och är ett mått på hur mycket ljus en ljuskälla avger i alla riktningar.