FAQ

Var ska jag sätta konvertern och hur långt ifrån armaturen kan den vara?

Konverter ska placeras ventilerat och inte i isolering eller annat utrymme där den kan bli varmare än normalt. Den totala ledningslängden i en installation med konstantströmsdioder (350/700mA) kan vara uppåt 30-40m.