FAQ

Vad är effekt?

Effekt anger en ljuskällas elförbrukning men säger inget om mängden ljus den producerar. Anges i W (watt). Effekt i watt (W) anger den energi som ljuskällan använder per tidsenhet. För lysrör, andra urladdningslampor, lågvoltshalogenlampor och LED tillkommer driftdonens egenförbrukning/förluster. Den sammanlagda effekten kallas då systemeffekt.