FAQ

Vad är LED och hur fungerar LED?

LED (Light Emitting Diode) eller lysdioder är relativt ny ljuskälla på marknaden men tekniken är gammal, den upptäcktes redan i början på 1900 talet, strax efter att Edison uppfunnit glödlampan men då förstod man inte storheten. På 1960 började man använda de första röda dioderna men det var först på 2000-talet som vi på allvar började använda den som en ljuskälla.

Ljusdioder innehåller ingen glödtråd, gas, glasbulb eller några rörliga delar till skillnad från andra ljuskällor. Lysdioder innehåller en speciell halvledare som avger ljus när ström leds igenom dioden.

Beroende på vilka grundämnen som ingår i halvledaren så lyser den med olika färger, röd, grön, gul, ultraviolett, blå. Som skydd mot yttre påverkan och för att kunna anslutas elektriskt placeras dioden i ett hölje som ger en utstrålningsvinkel på 140-180 grader.

Vitt ljus skapas med fosforteknik ungefär på samma sätt som i lysrör – en blå eller ultraviolett diod förses med ett gult eller orange lyspulver (fosfor) som omvandlar en del av strålningen till gult ljus så att resultatet blir ett vitt ljus.