Kvalitetspolicy


Elektro Elco AB ska leverera produkter och tjänster som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar.

FÖR ATT UPPFYLLA DETTA ÄR DET VIKTIGT FÖR OSS ATT VI:

  • Erbjuder produkter och tjänster av högsta kvalitet
  • Levererar rätt produkt i rätt tid
  • Genom interna och externa mätningar säkerställa att vi ständigt utvecklar våra processer
  • Håller vad vi lovar till våra kunder
  • Våra medarbetares samlade kunskaper och erfarenheter ska komma våra kunder tillgodo