Kvalitetspolicy


Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför belysningslösningar till privat och offentlig miljö. Vi ska vara ledande inom modern belysning och växa genom att hålla högsta kvalitet i både produktutbud och interna processer.

Vi ska i såväl små som stora projekt leverera kompletta och kundanpassade belysningslösningar som motsvarar och helst överträffar kundens förväntningar. Vi skapar förutsättningar för detta genom ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete där samtliga medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang.

I vårt förbättringsarbete har vi särskilt fokus på att:

  • Utveckla produkter av högsta kvalitet avseende teknik, design, funktion och att underlätta installation.
  • Våra medarbetare är engagerade och tillförlitliga experter på belysning med kundens behov i fokus.
  • Vi levererar det våra kunder beställt i rätt tid.
  • Följa upp och förbättra våra processer och arbetssätt.
  • Har en nära samverkan med kunder, leverantörer, branschorganisationer och andra viktiga intressenter.