Del 2 - Tips och inspiration 

Att ha en funktionell och trivsam belysning på altanen är lika mycket att föredra som att skapa mysiga inomhusmiljöer. Vi har därför valt att fokusera lite extra på altanbelysningen i vårens projekt. Det finns många olika alternativ att begrunda när du planerar din altanbelysning. Vill du skapa en ”rumskänsla” på och kring altanen eller vill du belysa något lite extra, såsom möbler eller badtunnan?

Få lite tips kring altanbelysningen samt lite idéer på vad du kan göra och tänka på för att skapa en trivsam och trygg miljö på just din altan! 

(Bilder i inlägget är tagna före belysningsprojektet)

1. Hur ser möbleringen ut, är det något du vill ändra innan du börjat planera? Tänk igenom det noga innan så att inte belysningen hamnar mot den vägg grillen är placerad intill till exempel

2. Tänk på att det finns många olika alternativ på altanbelysning. Du kan arbeta med trädäckspottar, väggarmaturer, belysning i trapp eller under handräcken

3. Jobba med IP 67-klassad LEDstrip för att integrera i möbler, handräcke med mera, det blir också en del av altanbelysningen. Genom att arbeta med LEDstrips kan du skapa många olika effektfulla miljöer

4. Finns möjligheten att integrera belysning i räcke och trapp?

5. Belys inte hela altanen, utan jobba med kontraster mellan ljus och mörker

6. En fördel är att jobba med fler ljuspunkter med mindre effekt för att minska risken för bländning

7. Tänk på att vyn ut från altanen är minst lika viktigt för att upplevelsen ska vara trevlig när man rör sig på altanen

8. Välj armaturer med samma ljusfärg.

9. Integrera belysning i trallen, det kan både vara ledljus samt fasadbelysning.

10. Det är viktigt att kolla med en behörig elektriker vad som är möjligt rent installationsmässigt (Det gäller både när det är nybygge och befintligt). Tänk på att det kan vara stor fördel med timers och dimmer.

Integrera LEDstrip i möbler eller handräcke
Jobba med kontraster mellan ljus och mörker
Tänk på att det finns många olika alternativ på altanbelysning
Bild tagen innan belysningsprojekt av Hide-a-lite
Hur ser möbleringen ut, är det något du vill ändra innan du börjat planera?

Spotlight Garden från Hide-a-lite lyser upp buske i trädgård.

Dekorativ eller funktionell belysning?

När vi belyser ett projekt tar vi två typer av belysning i beaktande, dekorativ och funktionell.

Med dekorativ belysning skapar du ”rum i rummet” och förstärker det som gör rummet (eller trädgården i vårt fall) unikt. Bilden nedanför är ett bra exempel på dekorativ belysning som ramar in altanen. Funktionell belysning å andra sidan är till för att vägleda besökaren, likt vägskyltarna när du kör bil. Det är när funktionell och dekorativ belysning harmoniserar som ”Oj, vad fint”-känslan infinner sig.

Dekorativ belysning

Det kanske finns fina träd eller annan växtlighet, murar eller plank som man kan använda för att rama in med hjälp av ljus. Men undvik gärna att belysa t.ex. komposten och andra stökiga områden.

Med dekorativ belysning framhäver du det unika i trädgården, som till exempel växthus, träd, buskar eller murar. Trädgården blir på så vis mer trivsam och upplevs mer harmonisk.

Använd gärna flera små ljuspunkter för att belysa trädgårdens växtlighet så som träd och buskar. Låga effekter är energisparande och samtidigt en fördel för att undvika bländning.


Funktionell belysning

Funktionell belysning är den belysningen som ska vägleda en besökare, precis som vägskyltar när du kör bil. Den kan visa var du ska parkera bilen, vilken entré som är huvudentré eller vilken väg som är bäst att ta till altanen. Med genomtänkt funktionell belysning kan du som besökare känna dig välkommen och trygg i alla lägen.

Funktionell belysning som samtidigt är dekorativ är vanligt. Det kan till exempel vara dekorativt att använda sig av belysning i trappor eller för att markera gångar, samtidigt som belysningen är funktionell.


Vår belysningsplan till projektet

För att få en känsla över hur vi på bästa sätt ska jobba med dekorativ och funktionell belysning i vårt projekt gjorde vi en grov skiss på var vi kan tänka oss sätta upp belysningen.

En belysningsskiss på dekorativ och funktionell belysning i en trädgård.

Läs mer: