Del 5 - Resultatet Altanen

Under våren har vi delat med oss av tips och idéer om hur man ljussätter en trädgård. Vi har även låtit dig ta del av smygtittar på resultatet, men nu kan vi äntligen dela med oss av hela projektets resultat. Vi kommer dela upp resultatet i tre delar: altan, växthus och sist men inte minst trädgård. Vi hoppas kunna inspirera dig som går i tankar om ny belysning.

Resultatet: 

Under processen har vi arbetat oss igenom ett flertal olika steg. Från att samla in idéer och skissa på en belysningsplan till att vi idag har ett lysande resultat att visa er.

Altanerna har legat i fokus för projektet och husets ägare önskade att de skulle bli mer användarvänliga, att de ska ha möjlighet att sitta där och umgås in på småtimmarna. Därför har fokus legat på att skapa ”rum i rummet” med hjälp av belysningen.

Först har vi husets stora altandäck, där det även finns en badtunna, som tidigare endast lysts upp med två väggarmaturer. Idag är väggarmaturerna borta och altanen pryds istället ett helt gäng trädäcksspottar, där Deco och Decklight Garden Kit kompletterar varandra och skapar en harmonisk inramning. Linda, vår ljusdesigner, har här tänkt lite utanför boxen genom att belysa fasaden och altanräcket underifrån med Decklight Garden Kit, hon har på så sätt framhävt rymden som altanen har och vävt ihop inne med ute.

Genom att placera Decklight Garden Kit mot altanens räcke skapas en dekorativ effekt ned mot husets framsida utan att vara bländande för grannar eller förbipasserande. Hade vi placerat dem vid stolparna hade vi gått minste av denna effekt och skapat fler skuggor mot räcket. 

Detta är något du med fördel provbelyser innan du bestämmer vilket alternativ som passar bäst för din egen altan.

Runt hela altanen sitter Deco som ramar in samt fungerar som funktionell belysning när mörkret faller. Deco markerar trappstegen och förstärker känslan av att man vävt ihop inne med ute. De två Spot It Multi 3 som sitter mot trädet bredvid badtunnan lyser upp, men framförallt skapar de harmoni. När ägarna tänder den vedeldade badtunnan behöver de inte längre bada i mörkret utan kan nu sitta där hur länge de vill utan att ta hänsyn till klockan!

Den mindre altanen på husets baksida har även den ramats in med Deco, framförallt för att underlätta navigeringen, men också för att skapa en sammanhängande känsla med den större altanen. De befintliga väggarmaturerna har fått sitta kvar och skapar tillsammans med Deco den rätta känslan till huset.

Läs mer: