Integritetspolicy


Grundläggande principer

Elektro Elco AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Elektro Elco AB erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats skapa ett inlogg, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. I samband med det samlar bolaget in personuppgifter såsom namn, adress, företag, email. Vi samlar inte in någon känslig information och vi säljer inte vidare information.


COOKIES

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Elektro Elco AB använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på vår webbplats genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

Vi använder tre typer av cookies.

Sessionscookies som tas bort efter varje besök

Dessa gör att du kan utföra vissa grundläggande funktioner på våra webbplatser, till exempel genom att behålla inloggningsuppgifter för sessionen eller en transaktion. De hjälper också till att minimera behovet av att överföra information över Internet. De lagras inte på din dator och de försvinner när du avslutar din webbläsarsession.

Permanenta cookies som finns kvar efter flera besök på våra webbplatser

Dessa gör det möjligt för oss att känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser och genom att kombinera den med annan information vi har om dig kan vi anpassa innehållet åt dig när du kommer tillbaka.

Tredjepartscookies som används av våra godkända affärspartners

Google Analytics Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google så att vi kan känna igen återkommande besökare till webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare kan vi registrera information om hur du kom till webbplatsen, vilka sidor du besöker, alternativ som du väljer och hur du navigerar på webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser. Google förbehåller sig också rätten till de insamlade uppgifterna.

Hotjar Det är tjänst som tar del av viss data från våra besökare, som hjälper oss att skapa rapporter och information om hur våra besökare surfar på vår webbplats. Genom att övervaka denna information kan vi göra förbättringar på våra webbplatser.

tawk.to Tjänsten placerar en cookie på din dator för att vi via direktchatt skall kunna kommunicera med dig när du behöver hjälp.

Säkerhet

Elektro Elco AB skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter behandlas.


Armaturen globe g2 tillsammans med reflektor i mässing


Användning av informationen

Elektro Elco AB använder insamlade uppgifter för fakturering, information och leverans av produkter. Elektro Elco AB använder även den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av bolaget samt relevanta bolag
inom OEM-koncernen.

Elektro Elco AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.


Rättelse och insyn

Elektro Elco AB och OEM-koncernen strävar efter att den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 036-290 60 00
Postadress: Elektro Elco AB, Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd
E-postadress: [email protected]

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter för våra kunder här.